Xetra 83,49 EUR -0,13% -0,11
Stuttgart 83,48 EUR +0,03% +0,02
Lang & Schwarz 83,26 EUR -0,26% -0,21
Tradegate 83,57 EUR -0,07% -0,06
Frankfurt 83,69 EUR -0,13% -0,11
Hamburg 83,74 EUR +0,61% +0,51
Berlin 84,35 EUR +0,10% +0,09
Düsseldorf 84,30 EUR +0,63% +0,53
Hannover 84,27 EUR +0,32% +0,27
München 83,76 EUR +0,04% +0,04
Borsa Italiana MTF Global Equity Market 83,55 EUR +0,05% +0,05
FINRA other OTC Issues 93,95 USD +0,86% +0,81
London Stock Exchange European Trade Reporting 83,46 EUR +0,19% +0,16
SIX Swiss Exchange 84,92 EUR -0,67% -0,58
SIX Swiss Exchange 90,90 CHF +0,88% +0,80
Wiener Börse 83,65 EUR +0,13% +0,11
Baader Bank 83,57 EUR -0,05% -0,04