Xetra 87,69 EUR +1,04% +0,91
Stuttgart 87,76 EUR +0,94% +0,81
Lang & Schwarz 87,59 EUR +0,84% +0,73
Tradegate 87,57 EUR +0,62% +0,54
Frankfurt 87,76 EUR +0,79% +0,69
Hamburg 86,89 EUR +1,59% +1,36
Berlin 87,01 EUR +0,16% +0,14
Düsseldorf 87,17 EUR +2,31% +1,97
Hannover 87,64 EUR +2,86% +2,44
München 86,97 EUR -0,33% -0,29
Borsa Italiana MTF Global Equity Market 86,75 EUR +1,75% +1,50
FINRA other OTC Issues 102,80 USD +3,10% +3,10
London Stock Exchange European Trade Reporting 87,73 EUR +0,86% +0,75
London Stock Exchange TRADEcho 87,73 EUR +0,45% +0,39
Quotrix 87,31 EUR +0,48% +0,41
SIX Swiss Exchange 86,15 EUR -0,28% -0,25
SIX Swiss Exchange 101,50 CHF +1,85% +1,85
Wiener Börse 84,99 EUR -0,85% -0,73
Baader Bank 87,60 EUR +0,67% +0,59
außerbörslich 87,66 EUR +0,78% +0,68