Xetra 90,56 EUR -0,26% -0,24
Stuttgart 90,63 EUR -0,06% -0,06
Lang & Schwarz 90,70 EUR +0,09% +0,09
Tradegate 90,59 EUR -0,14% -0,13
Frankfurt 90,62 EUR -0,40% -0,37
Hamburg 90,59 EUR -0,45% -0,41
Berlin 90,49 EUR +0,46% +0,42
Düsseldorf 90,70 EUR +0,49% +0,45
Hannover 90,57 EUR +0,31% +0,28
München 90,60 EUR +0,23% +0,21
Borsa Italiana MTF Global Equity Market 90,55 EUR 0,00% 0,00
FINRA other OTC Issues 106,25 USD -0,23% -0,25
London Stock Exchange European Trade Reporting 90,59 EUR -0,30% -0,27
London Stock Exchange TRADEcho 90,59 EUR -0,27% -0,25
Quotrix 90,52 EUR -0,45% -0,41
SIX Swiss Exchange 92,22 EUR -3,75% -3,60
SIX Swiss Exchange 108,10 CHF -0,18% -0,20
Wiener Börse 89,20 EUR -2,40% -2,20
Baader Bank 90,70 EUR -0,01% -0,01
außerbörslich 90,59 EUR -0,29% -0,27