Xetra 22,08 EUR -0,78% -0,17
Stuttgart 22,10 EUR -0,63% -0,14
Lang & Schwarz 22,03 EUR -0,86% -0,19
Tradegate 22,09 EUR -0,88% -0,19
Frankfurt 22,25 EUR -0,46% -0,10
Hamburg 22,03 EUR -0,27% -0,06
Berlin 22,09 EUR -0,94% -0,21
Düsseldorf 22,19 EUR +0,65% +0,14
Hannover 22,22 EUR +1,94% +0,42
München 22,27 EUR +1,38% +0,30
Borsa Italiana MTF Global Equity Market 21,54 EUR 0,00% 0,00
FINRA other OTC Issues 25,96 USD -0,82% -0,21
London Stock Exchange European Trade Reporting 22,14 EUR -0,67% -0,15
London Stock Exchange TRADEcho 22,16 EUR -0,43% -0,09
Quotrix 22,23 EUR +0,29% +0,06
SIX Swiss Exchange 23,54 EUR -0,46% -0,11
SIX Swiss Exchange 26,32 CHF -3,16% -0,86
Wiener Börse 22,23 EUR -0,13% -0,03
Baader Bank 22,09 EUR -0,96% -0,21
außerbörslich 22,17 EUR -0,58% -0,13