19.678,28 +0,44% +87,52

Top Aktien

TOTO 33,95 EUR+4,64%
DENSO 39,34 EUR+4,59%
TERUMO 35,50 EUR+3,91%
TOKAI CARBON 4,59 EUR+3,77%
KUBOTA CORP. 13,70 EUR+3,31%
DENA CO LTD 21,91 EUR+3,27%
ALPS ELECTRIC 26,18 EUR+3,26%
NIPPON COMSYS 18,87 EUR+2,97%
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO. LTD. 30,39 EUR+2,94%
KAO 56,08 EUR+2,93%

Flop Aktien

MITSUI OSK LINES 2,53 EUR-3,86%
TOSHIBA 1,85 EUR-3,39%
ADVANTEST 15,39 EUR-2,62%
NTT DOCOMO INC. 21,67 EUR-2,46%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. 1,56 EUR-2,31%
KYOCERA CORP. 51,61 EUR-2,25%
Toyota 47,50 EUR-2,00%
SHOWA SHELL 8,50 EUR-1,93%
FUJI PHOTO FILM 32,40 EUR-1,80%
SHIONOGI 48,11 EUR-1,70%